FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
क्याम्पस अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्न वनेको कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संसोधन २०८०) PDF icon क्याम्पस अनुदान रकम ब्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) कार्यविधी २०७८.pdf
शैक्षिक संस्था अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधि, २०८०। PDF icon शैक्षिक संस्था अनुदान रकम ब्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन कार्यविधी २०८०.pdf
परशुराम नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको आर्थिक ऐन, २०८०। PDF icon Final परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
क्याम्पस अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८ PDF icon क्याम्पस अनुदान रकम ब्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन कार्यविधी २०७८.pdf
सुत्केरी महिलाहरुका लागि उपमेयर कोसेली कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon सुत्केरी महिलाहरुका लागि उपमेयर कोसेली कार्यक्रम २०८०.pdf
नगर प्रमुख कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० PDF icon नगर प्रमुख कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०८०.pdf
परशुराम नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०८० PDF icon परशुराम नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०८०.pdf
स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ । PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
उर्जा सम्बन्धी नीति,२०७८ । PDF icon उर्जा निति २०७८.pdf
परशुराम नगरपालिकाको शिक्षा प्रतिकार्य योजना ,२०७७ । PDF icon शिक्षा प्रतिकार्य योजना २०७७.pdf

Pages