FAQs Complain Problems

Photo Gallery

नगरसभाको एघारौं  अधिवेशन ।

, , , , , , ,

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला पदाधिकारीहरुको टिमलाई पशुराम नगरपालिकामा नगरप्रमुख द्वारा स्वागत । 

, , ,

परशुराम नगरपालिकाको दशौं  नगर सभा (विधेयक अधिवेशन)

, , , , , , , , , , ,

Pages