FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सूचना तथा समाचार

उपभोक्ता समिति/समुह मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

उपभोक्ता समिति/समुह मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

परशुराम नगरपालिका २०७९ प्रथम (साउन,भाद्र र असोज) स्वत: प्रकाशन ।

परशुराम नगरपालिका  २०७९ प्रथम (साउन,भाद्र र असोज) स्वत: प्रकाशन  ।

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धि सूचना ।

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धि सूचना ।

Pages